УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА „Мој Вектор“

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО


РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО Вам жели добродошлицу на портал „Мој Вектор“.

Коришћење услуга и садржаја портала „Мој Вектор“ је регулисано овим условима коришћења, те Вас молимо да их пажљиво прочитате. Коришћењем портала „Мој Вектор“, као и свих придружених и/или дељених страница, сервиса и садржаја који припадају домену портала „Мој Вектор“ (у даљем тексту: Портал), сматра се да су корисници у сваком тренутку упознати са свим условима коришћења, као и да су их у потпуности разумели и прихватили.

 

Садржај Портала, доступне услуге и њихове измене

Портал својим корисницима омогућава приступ мноштву различитих сервиса и услуга.

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО задржава право укидања и/или промене изгледа, садржаја и/или услова коришћења Портала, као и свих придружених и/или дељених страница, сервиса и садржаја који су саставни део Портала, без обавезе претходне најаве или обавештења. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО није одговоран за било какву штету или последице настале таквим променама.

Прихватањем ових услова коришћења, корисник је сагласан и прихвата да ће услуге Портала укључивати рекламне поруке, обавештења, поруке администратора и сличне поруке које РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО користи за редовно обавештавање посетилаца и/или корисника портала, као и за нормално функционисање свих услуга и садржаја Портала.

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО се у потпуности одриче сваке одговорности која на било који начин може настати или је на било који начин повезана са коришћењем Портала за било какве радње посетилаца и/или корисника настале употребом или злоупотребом садржаја на Порталу.  РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО се у потпуности одриче сваке одговорности за било какву штету која може бити начињена посетиоцу и/или кориснику Портала, или било којој трећој страни употребом или злоупотребом коришћења садржаја који се налазе на Порталу.

 

Регистрација корисника на Порталу

Регистрацијом за услуге Портала, корисник добија генеричке податке о корисничком налогу: корисничко име и лозинку. По првом логовању, корисник ће добити упит за променом свог корисничког имена и лозинке, при чему може изабрати било које (доступно) корисничко име и лозинку. Од тог тренутка, корисничко име постаје трајно име корисника на Порталу, док лозинка може бити накнадно мењана.

Корисник је дужан да податке о свом корисничком налогу чува у тајности и у потпуности је одговоран за било какву штету претрпљену или насталу на било који начин неовлашћеним коришћењем корисничког налога. Самом регистрацијом налога, корисник прихвата одговорност за све активности узроковане употребом услуга Портала путем тог корисничког налога.  РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО се у потпуности одриче сваке одговорности за било какву штету узроковану активностима појединачних корисника.

 

Обавезе корисника при коришћењу Портала

Корисницима Портала није допуштено:

а) објављивање, слање нити размена било каквих садржаја који крше постојеће домаће и/или међународне законе и друге прописе;
б) објављивање, слање нити размена било каквих садржаја увредљиве, вулгарне, порнографске и/или претеће природе, као ни садржаја који заговарају или подржавају ширење мржње на било којој основи, или су штетни на било који други начин;
в) објављивање, слање нити размена информација за које посетилац и/или корисник зна или може да претпостави да су лажне и/или нетачне, а чије би коришћење могло нанети било какву штету другим корисницима, посетиоцима, привредном друштву РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО или трећем лицу;
г) лажно представљање у име другог правног или физичког лица;
д) манипулисање информацијама у сврху сакривања порекла садржаја који се објављује или шаље путем услуга Портала;
ђ) објављивање, слање нити размена садржаја које се налазе под заштитом ауторских права;
е) објављивање, слање нити размена нежељених садржаја корисницима и/или посетиоцима без њиховог пристанка или захтева;
ж) свесно објављивање, слање нити размена садржаја који садрже вирусе или сличне садржаје начињене у сврху онеспособљавања или ограничавања функционалности било ког рачунарског софтвера и/или хардвера или телекомуникационе опреме;
з) коришћење Портала на било који начин за слање или подстицање нежељених садржаја (тзв. „спам“);
и) прикупљање, чување нити објављивање личних података других посетилаца и/или корисника Портала.


РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО задржава пуно право да уклони и/или измени садржаје које сматра неподобним или који крше ове услове коришћења, као и да кориснички налог регистрованог корисника обрише без претходне најаве у случају кршења ових услова коришћења.

 

Ауторска права

Садржаји на Порталу заштићени су ауторским правима. Садржаји који се објављују на Порталу не смеју се репродуковати, дистрибуирати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка привредног друштва РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО. Садржаји који се објављују на Порталу не смеју се користити на било који начин који може узроковати штету привредном друштву РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО или било којој трећој страни. Садржаји који се објављују на Порталу могу се користити само за индивидуалне потребе посетилаца и/или корисника и на њихову властиту одговорност, уз поштовање свих ауторских и власничких права, права трећих лица, као и свих одредби ових услова коришћења. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОO ће реаговати на пријаве посетилаца и/или корисника или трећих лица о кршењу ауторских права, у складу са овим условима коришћења.

 

Заштита приватности

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО се обавезује да поштује анонимност и приватност својих корисника и посетилаца Портала. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО ће прикупљати личне податке посетилаца и/или корисника само уз њихову сагласност и за сопствене потребе. Наведени подаци ће се користити у сврху информисања посетилаца и/или корисника Портала, њиховог бољег увида и разумевања потреба и захтева, као и развоја могућности што квалитетнијег пружања услуга.

 

Линкови и садржаји добијени од корисника и трећих лица

На Порталу се могу наћи и садржаји креирани од стране трећих лица, као и везе до садржаја креираних од стране трећих лица (линкови) који ће, када је то могуће, бити означени као такви. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО нема надзор над таквим садржајима, не учествује у њиховом генерисању и није одговоран за њихову тачност или квалитет. Квалитет и тачност таквих садржаја по природи су оквирни и могу садржати одређене нетачности или непрецизности. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО се у потпуности одриче сваке одговорности везане за било какву непрецизност, нетачност, кашњење или прекиде у садржајима креираним и/или дистрибуираним од стране трећих лица, као и за њихову даљу употребу.

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО није одговоран за садржај страница оглашавача на Порталу, као ни за какву штету насталу рекламирањем на Порталу. Пословни и други односи између оглашавача и посетилаца и/или корисника на Порталу и изван Портала, искључиво се заснивају на пословним и другим договорима самих оглашавача и посетилаца и/или корисника. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО није одговоран за било какву могућу штету произашлу из њихових пословних или других односа.

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО не контролише садржај који корисници Портала размењују, те не може гарантовати тачност, порекло или квалитет таквих садржаја. У случају сазнања да неки садржај крши законске или друге правне прописе, или нарушава углед привредног друштва РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО или Портала као медија, РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО задржава право уклањања таквог садржаја са Портала без претходне најаве. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО неће ни на који начин бити одговоран за садржај или губитак и/или оштећење садржаја настале услед коришћења Портала. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО задржава право да садржај који објављују или размењују корисници Портала, користи у сопствене промотивне сврхе.

 

Забрана коришћења Портала или појединачних услуга Портала

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО задржава право укидања или ускраћивања могућности коришћења корисничког налога или једне или више услуга за које је корисник регистрован, без претходне најаве или објашњења, уколико се утврди било какво кршење ових услова коришћења од стране корисника.

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО не сноси никакву одговорност за било какву штету насталу укидањем корисничког налога или једне или више услуга за које је корисник регистрован.


Желимо Вам пријатно коришћење Портала „Мој Вектор“.

РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО